ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ

Προϋποθέσεις φοίτησης

    Οι προϋποθέσεις φοίτησης και η διαδικασία εισαγωγής ορίζονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανάλογα με το εκάστοτε ισχύον Εθνικό Σύστημα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, τα δε μαθήματα επιλογής που θα πρέπει ο υποψήφιος να δηλώσει για να εξετασθεί πανελλαδικά, εκτός των άλλων,είναι μία Ξένη Γλώσσα.

Στην ΑΣΤΕΡ μπορούν να εισαχθούν οι μαθητές των ΕΠΑΛ του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας, αφού επιλέξουν ως ειδικό μάθημα μία Ξένη γλώσσα, στην οποία θα πρέπει να βαθμολογηθούν τουλάχιστον με τη βάση (10).

Επίσης, οι μαθητές των ΓΕΛ του 1ου και 5ου επιστημονικού πεδίου, ως εξής:

1ου Επιστημονικού πεδίου Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

εξεταζόμενοι στα μαθήματα Νεοελληνική γλώσσα, Αρχαία, Ιστορία, Λατινικά και Ξένη γλώσσα ως ειδικό μάθημα (στο οποίο η βαθμολογία πανελληνίων πρέπει να είναι τουλάχιστον  10).

5ου Επιστημονικού πεδίου επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής, 

εξεταζόμενοι στα μαθήματα Νεοελληνική γλώσσα, Μαθηματικά Ο.Π, ΑΕΠΠ, ΑΟΘ και Ξένη Γλώσσα ως ειδικό μάθημα (στο οποίο η βαθμολογία πανελληνίων πρέπει να είναι τουλάχιστον 10).Φοίτηση

    Η φοίτηση διαρκεί επτά εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει δύο κύκλους σπουδών.

Α) Τον Θεωρητικό , που αρχίζει τον μήνα Οκτώβριο κάθε ακαδημαϊκού έτους και λήγει τον Ιούνιο του επομένου έτους, περιλαμβάνοντας δύο διδακτικά εξάμηνα χειμερινό και εαρινό, και
Β) Τον Πρακτικό , που αποτελεί συνέχεια του Θεωρητικού και αναπόσπαστη συνέχεια της εκπαίδευσης, αρχίζει τον Ιούλιο και λήγει στο τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε έτους, συνολικής διάρκειας 9 μηνών. Οι φοιτητές τοποθετούνται με μέριμνα και εποπτεία της Σχολής σε επιλεγμένες Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις 5* και 4*, σε όλο τον Ελλαδικό χώρο, για την πραγματοποίηση της πρακτικής τους άσκησης. 

Μαθήματα που διδάσκονται

 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

● Εισαγωγή στον Τουρισμό ● Μαγειρική ● Εστιατοριακή Τεχνική ● Υπηρεσία ορόφων ● Οικονομικά Μαθηματικά ● Αρχές Διοίκησης ● Αρχές Οικονομικής.

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

● Μαζική παραγωγή φαγητών ● Μπαρ - Ποτά - Οινολογία  ● Εισαγωγή στους Η/Υ ● Διαχείριση τροφίμων και Ποτών ● Στατιστική Επιχειρήσεων ● Γενικές Αρχές Λογιστικής.

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

● Οργάνωση και Λειτουργία Επισιτιστικών Μονάδων ● Υπηρεσία Υποδοχής και Κρατήσεων ● Τουριστική Οικονομία ● Αρχιτεκτονική - Εξοπλισμός Ξενοδοχείων ● Λογιστική εταιρειών ● Στοιχεία Δικαίου, επιλογή ανάμεσα σε: ● Τουριστική Κοινωνιολογία και ● Τουριστική Ψυχολογία.

 

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

● Τήρηση λογαριασμών πελατών ●  Μηχανοργάνωση Ξενοδοχείων ● Τουριστική Γεωγραφία της Ελλάδας ● Εργασιακές Σχέσεις ● Αγγλική Τουριστική Ορολογία ● Δεύτερη ξένη γλώσσα (Τουριστική Ορολογία).

 

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

● Τουριστικό Μάρκετινγκ ● Χρηματοοικονομική Διοίκηση ● Ξενοδοχειακή Νομοθεσία ● Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ● Συντήρηση Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμών Ξενοδοχείων ● Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Επικοινωνία στον Τουρισμό.,επιλογή ανάμεσα σε: ● Έρευνα Τουριστικής Αγοράς και ●Καταναλωτική Συμπεριφορά Τουρίστα.

 

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

● Επαγγελματικός Τουρισμός ● Προώθηση ξενοδοχειακού Προϊόντος ● Ξενοδοχειακό Λογισμικό, ● Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό, ● Σεμινάριο Τελειοφοίτων ● Ψυχαγωγία Ξενοδοχείων, επιλογή ανάμεσα σε: ● Τουριστική Ανάπτυξη και ● Τουριστική Πολιτική.

 

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

● Πτυχιακή Εργασία ● Πρακτική Άσκηση

 

Επαγγελματική αποκατάσταση και δικαιώματα του πτυχιούχου του Τμήματος

     Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τμήματος ανακηρύσσεται "Πτυχιούχος ", διαθέτει δε τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος είτε ως στέλεχος τουριστικών επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενος.
Ειδικότερα ο πτυχιούχος της ΑΣΤΕΡ έχει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους αποφοίτους των ΤΕΙ, Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και συγκεκριμένα :

      Οι πτυχιούχοι της ΑΣΤΕΡ με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται επαγγελματικά είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα όπως αυτός προσδιορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά είτε ως αυτοαπασχολούμενοι με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στην τουριστική οικονομία και ειδικότερα στη παραγωγή και διάθεση τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών καθώς επίσης με την άσκηση διοίκησης στις διάφορες τουριστικές μονάδες και ταξιδιωτικά γραφεία.

1. Στα πλαίσια της άσκησης του επαγγέλματος τους, ασχολούνται με τα παρακάτω αντικείμενα και δραστηριότητες:

   1. Τροφοδοσία ξενοδοχείων και γενικότερα επισιτιστικών μονάδων.
   2. Προμήθεια τροφίμων, ποτών και εξοπλισμού.
   3. Προγραμματισμό επιχειρηματικής δραστηριότητας τουριστικών επιχειρήσεων.
   4. Χρηματοδότηση τουριστικών επιχειρήσεων.
   5. Τήρηση λογαριασμών πελατών (MAIN COURANTE)
   6. Εποπτεία ορόφων.
   7. Άσκηση εποπτείας και διοίκησης στο προσωπικό των τουριστικών επιχειρήσεων.
   8. Έρευνα αγοράς πωλήσεων τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών.
   9. Διαχείριση επισιτιστικών επιχειρήσεων (εστιατόρια, καφετέριες κ.λ.π), μπαρ, κέντρων διασκέδασης και κυλικείων σε τουριστικούς χώρους που ανήκουν στην κατηγορία Πολυτελείας και Α'.
   10. Κατάρτιση προϋπολογισμών εσόδων - εξόδων.
   11. Οι πτυχιούχοι του τμήματος ασκούν τις πιο πάνω αναφερόμενες δραστηριότητες και όταν αυτές αφορούν σε ξενοδοχειακές - επισιτιστικά κ.λ.π τμήματα επιβατικών
   12. πλοίων και κρουαζιερόπλοιων.
   13. Παροχή τουριστικών πληροφοριών.
   14. Έκδοση εισιτηρίων.
   15. Σχεδιασμός και σύνθεση τουριστικού πακέτου.
   16. Σχεδιασμός και εκτέλεση ταξιδίου.
   17. Προγραμματισμός και εκτέλεση μαζικής διακίνησης ατόμων.
   18. Καθοδήγηση ταξιδιωτικών ομάδων (TOUR LEADERS).
   19. Οι πτυχιούχοι του τμήματος ασκούν τις δραστηριότητες των παραγράφων 2.12,2.13,2.14,2.15 και 2.17 του παρόντος άρθρου και όταν αυτές αφορούν σε τουριστικά, ταξιδιωτικά κ.λ.π τμήματα αεροπορικών ναυτιλιακών, σιδηροδρομικών εταιριών, τραπεζών κ.λ.π
   20. Άσκηση επαγγέλματος υπευθύνου διευθυντή ταξιδιωτικών γραφείων.
   21. Παροχή υπηρεσιών στη Διεύθυνση επιθεώρησης του Ε.Ο.Τ και άλλες διοικητικές και επισιτιστικές Διευθύνσεις του.
   22. Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας για την ίδρυση - επέκταση τουριστικών επιχειρήσεων.

2. Οι παραπάνω πτυχιούχοι καλύπτουν όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με την ειδικότητα τους.

3. Οι πτυχιούχοι του τμήματος απασχολούνται στην εκπαίδευση, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

4. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν σε έρευνα θεμάτων της ειδικότητας τους.

5. Οι πτυχιούχοι του τμήματος με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα είτε ως στελέχη μονάδων, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.

6. Οι πτυχιούχοι του τμήματος προσλαμβάνονται στο Δημόσιο, σε θέσεις απόφοιτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

7.  Επίσης ως απόφοιτος της ΑΣΤΕΡ,  μπορεί να εγγραφεί μετά από κατατακτήριες εξετάσεις σε  αρκετά τμήματα των Πανεπιστημίων Αιγαίου, Αθηνών,  Πειραιώς, Μακεδονίας, Πάντειου Κρήτης, όπως για παράδειγμα στο τμήμα Πληροφορικής Παν. Πειραιώς, τμήμα Οικονομικής Επιστήμης σε όλα τα ως άνω Πανεπιστήμια, τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Πανεπιστημίου Αθηνών, τμήμα  Δημόσιας Διοίκησης Παντείου κ.ά., για συνέχιση των σπουδών του.

8. Οι απόφοιτοι της ΑΣΤΕΡ, μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν  Μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα (ΕΑΠ)  ή στο Εξωτερικό με υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) ή τον ΟΤΕΚ. Συγκεκριμένα ο ΟΤΕΚ, παρείχε για το έτος 2005-6, 30 υποτροφίες σε ανάλογους απόφοιτους των Σχολών.


Γραφείο Διασύνδεσης 

      Για τη σωστή και επιτυχημένη ένταξη των αποφοίτων τους στην αγορά εργασίας η Σχολή έχει οργανώσει τη λειτουργία Γραφείου Διασύνδεσης με τις επιχειρήσεις, το οποίο σε φάση πλήρους ανάπτυξης της λειτουργίας του θα έχει ως αντικείμενο την παροχή στους αποφοίτους κάθε βαθμίδας και στις επιχειρήσεις και τους  δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς του τουριστικού τομέα αφετέρου, πολυσύνθετες υπηρεσίες που αφορούν:

    - Στην ενημέρωση για την προσφορά και ζήτηση εργασίας, τις ευκαιρίες για αυτοαπασχόληση, τα προγράμματα και σεμινάρια εξειδίκευσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό και τις δυνατότητες ανταλλαγών. Στην εξατομικευμένη συμβουλευτική και κατεύθυνση όσων αναζητούν εργασία.

    - Στη διασύνδεση των αποφοίτων κάθε βαθμίδας καθώς και όσων παρακολούθησαν προγράμματα μετεκπαίδευσης ή κατάρτισης, με τον κόσμο της εργασίας, μέσω συστηματικής επικοινωνίας και δημιουργίας μηχανισμού αλληλοενημέρωσης των δύο αυτών χώρων.
 

 

© Copyright 2008 - 2018
Είσοδος
Ανάπτυξη Ιστοσελίδων CM-Easy