ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ


Σας ενημερώνουμε για την έναρξη του εκπαιδευτικού έτους 2017-2018 των Ανώτερων Σχολών
Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ και Α.Σ.Τ.Ε.Κ.) την
Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017.

Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2017-2018 διαμορφώνεται ως εξής:
Χειμερινό Εξάμηνο 30.10.2017 – 09.02.2018
Εξετάσεις Χειμερινού Εξαμήνου 12.02.2018 -23.02.2018
Διακοπές Χριστουγέννων 23.12.2017 - 07.01.2018
Εαρινό Εξάμηνο 26.02.2018 – 08.06.2018
Εξετάσεις Εαρινού Εξαμήνου 11.06.2018 - 22.06.2018
Διακοπές Πάσχα 02.04.2018 - 15.04.2018
Πρακτική Άσκηση 02.07.2018 - 30.09.2018
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016-2017  ΕΩΣ 31/10/2017
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

ΑΣΤΕΡ

ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ

                                                    
     

Η ΑΣΤΕΡ σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα της ...

           

 


Ταυτότητα – Αποστολή  της ΑΣΤΕΡ

     

Η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης  Ρόδου (ΑΣΤΕΡ),  ιδρύθηκε το 1956, ήταν η   πρώτη Σχολή στην Ελλάδα και από τότε λειτουργεί στη πραγματικότητα ως αμιγής ξενοδοχειακή σχολή στα πρότυπα της αντίστοιχης ξενοδοχειακής σχολής της Λοζάνης.

Η ΑΣΤΕΡ ιδρύθηκε σε μια εποχή με απόλυτο κενό στο τομέα της ανώτερης ξενοδοχειακής εκπαίδευσης και από την άποψη αυτή ήρθε να καλύψει το έλλειμμα σε στελεχικό δυναμικό της ελληνικής ξενοδοχίας που βρίσκονταν στα πρώτα βήματα της ανάπτυξής της.

Μαζί με την ΑΣΤΕΑΝ είναι οι δύο Ανώτερες Σχολές που λειτουργούν στην Ελλάδα και ανήκουν στο Υπουργείο Τουρισμού. Η συμβολή των αποφοίτων της ΑΣΤΕΡ από τα μέσα της δεκαετίας του ’60 ήταν πολύ  σημαντική στην ανάπτυξη της ξενοδοχειακής βιομηχανίας, όχι μόνο γιατί στελέχωσαν τα ξενοδοχεία με επαγγελματικά καταρτισμένα διευθυντικό προσωπικό, αλλά και άλλες τουριστικές δραστηριότητες και όχι μόνο αφού απόφοιτοι της στελέχωσαν τα τουριστικά τμήματα των τεχνικών επαγγελματικών λυκείων και αρκετοί κατέλαβαν ακόμα και πανεπιστημιακές θέσεις σε ελληνικά και ξένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Οι απόφοιτοι της ΑΣΤΕΡ με την επαγγελματική τους κατάρτιση κατέκτησαν την εμπιστοσύνη του ξενοδοχειακού κλάδου με αποτέλεσμα να προτιμούνται έναντι άλλων αποφοίτων, όπως μαρτυρεί το γεγονός ότι εκατοντάδες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις έχουν στελεχωθεί και διευθύνονται από αποφοίτους της.    

Στους φοιτητές  παρέχονται          
- Δωρεάν φοίτηση        
- Αμειβόμενη πρακτική άσκηση                                                                           
- Υποτροφίες για σπουδές στο εξωτερικό σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

 

    Στόχος της εκπαίδευσης αποτελεί η κατάρτιση ικανών και κατάλληλων στελεχών για ξενοδοχειακές, επισιτιστικές και λοιπές επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στον Τουριστικό τομέα. 


Προϋποθέσεις φοίτησης

    Οι προϋποθέσεις φοίτησης και η διαδικασία εισαγωγής ορίζονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανάλογα με το εκάστοτε ισχύον Εθνικό Σύστημα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, το δε μάθημα επιλογής που θα πρέπει ο υποψήφιος να δηλώσει για να εξετασθεί πανελλαδικά, εκτός των άλλων, είναι μία Ξένη Γλώσσα.

© Copyright 2008 - 2018
Είσοδος
Ανάπτυξη Ιστοσελίδων CM-Easy